left
right

Tokaji Wine List

Vintage Name Price Availablity
2011 Disznoko, Aszu 5 Puttonyos
6x50cl: Case - In Bond
£230.00 Available
2007 Royal Tokaji, Essencia
12x37.5cl: Case - In Bond
£4775.00 Available
1993 Royal Tokaji, Nyulaszo 6 Puttonyos
6x50cl: Case - In Bond
£1195.00 Available